برچسب: سیستم عامل ویندوز

پاک کردن کش DNS
فعال و غیرفعال کردن Administrator