متد ()focus در جی کوئری :

امروز به شما استفاده از متد ()focus در جی کوئری را آموزش می دهیم.

متد () focus در جی کوئری

متد ()focus که یک متد ساخته شده داخلی (inbuilt) می باشد به منظور فوکس کردن روی یک عنصر به کار می رود. فوکس روی عنصر درحالتی اتفاق می افتد که موس روی آن برود یا از دکمه تب ناوبری (tab-navigating button) استفاده شود.

Syntax:

$(selector).focus(function)

selector : همان عنصر انتخاب شده می باشد.

function : در اینجا یک پارامتر انتخابی می باشد که عملیاتی که باید در هنگام اتفاق افتادن رویداد focus به نمایش در بیاید را تعیین می کند.

مثال :

See the Pen
voVbab
by Farazgar (@Rezash)
on CodePen.

از اینکه فرازگر را در این مقاله همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

سایت کتابخانه جی کوئری : www.jquery.com

مقاله پیشنهادی :
5/5 - (1 امتیاز)