کارنامه ارشد فناوری اطلاعات 97 :

تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما بیش ز ۱۰۰ نمونه کارنامه ارشد فناوری اطلاعات 97 را آماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

کارنامه ارشد فناوری اطلاعات ۹۷

 

 

 

کارنامه ارشد فناوری اطلاعات بدون سهمیه

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱)

دروس مشترک (IT) (ضریب ۴)

اصول و مبانی مدیریت (ضریب ۱)

مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضریب ۲)

۸۹
۶۰۰۲
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۴۱٫۶۷
۴۵٫۶۱
۱۰۸
۵۷۷۵
۱۲٫۲۲
۲۵٫۵۶
۰
۲۸٫۰۷
۱۶۰
۵۳۰۳
۲۰
۲۳٫۳۳
۶٫۶۷
۱۹٫۳
۱۹۶
۵۰۵۳
۱٫۱۱
۱۸٫۸۹
۱۸٫۳۳
۲۲٫۸۱
۲۱۴
۴۹۴۸
۳۷٫۷۸
۱۶٫۶۷
۶٫۶۷
۲۲٫۸۱
۲۴۶
۴۸۱۱
۴۲٫۲۲
۲۳٫۳۳
۰
۶٫۶۷
۳۶۶
۴۴۳۲
۰
۵٫۵۶
۱۱٫۶۷
۴۰
۴۹۴
۴۱۵۸
۳۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۰
۱۵٫۷۹
۵۶۲
۴۰۱۹
۱۵٫۵۶
۱۷٫۷۸
۰
۸٫۷۷
۶۱۶
۳۹۱۸
۳۶٫۶۷
۴٫۴۴
۶٫۶۷
۱۹٫۳
۷۴۶
۳۷۴۲
۸٫۸۹
۲۱٫۱۱
۵٫۲۶
۸۹۱
۳۵۵۹
۲٫۲۲
۲٫۲۲
-۱۳٫۳۲
۳۶٫۸۴
۹۹۶
۳۴۶۶
۶۸٫۸۹
۴٫۴۴
۰
۳٫۵۱
۱۰۴۹
۳۴۲۴
۴٫۴۴
۳٫۳۳
-۱٫۶۶
۲۲٫۸۱
۱۲۸۸
۳۲۵۶
۰
۱۴٫۴۴
۰
۵٫۲۶
۱۵۵۲
۳۰۸۲
۲٫۲۲
-۳٫۳۲
۱۳٫۳۳
۲۸٫۰۷
۱۸۸۷
۲۸۹۵
۱۱٫۱۱
۷٫۷۸
۱۵
۱٫۷۵
۳۰۲۴
۲۵۰۱
۰
-۳٫۳۲
۱۵
۱۰٫۵۳
۳۹۲۵
۲۲۹۵
۰
-۱٫۱
۱۵
۵٫۲۶
۵۰۴۹
۲۰۹۴
۴۵٫۵۶
۰
-۱٫۶۶
۰
۵۴۴۵
۲۰۳۳
-۵٫۵۵
۷٫۷۸
-۸٫۳۲
-۲۲٫۸
۵۸۶۰
۱۹۷۳
۲۳٫۳۳
-۲٫۲۱
۰
۳٫۵۱
۶۹۵۵
۱۸۲۷
۱٫۱۱
۲٫۲۲
۰
-۳٫۵
۸۷۲۰
۱۶۱۶
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۱۱۲۶۲
۱۲۵۷
-۳٫۳۲
-۴٫۴۳
-۶٫۶۶
۰

کارنامه ارشد فناوری اطلاعات ۹۷ – با سهمیه

 

رتبه

رتبه کشوری

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱)

دروس مشترک (IT) (ضریب ۴)

اصول و مبانی مدیریت (ضریب ۱)

مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضریب ۲)

۴
۴۱
۶۹۰۱
۵۲٫۲۲
۲۶٫۶۷
۳٫۳۳
۳۱٫۶۷
۱۴
۱۴۱
۵۵۸۳
-۱٫۱
۲۴٫۴۴
۳٫۳۳
۲۴٫۵۶
۷۴
۸۹۹
۳۶۴۶
۴۵٫۵۶
۱۰
-۱۰
۱۲٫۲۸
۱۲۰
۱۶۰۶
۳۱۴۶
۰
۱۴٫۴۴
۰
۷٫۰۲
۱۲۴
۱۶۴۰
۳۱۲۳
۱٫۱۱
۱۰
۱۶٫۶۷
۱٫۷۵
۱۵۴
۲۰۳۷
۲۹۱۵
۲۸٫۸۹
۳٫۳۳
۱۰
۵٫۲۶
۱۸۰
۲۴۹۷
۲۷۴۹
۵٫۵۶
۱۰
-۱٫۶۶
۰
۲۶۲۷
۲۸۸۳
۲۶۱۴
۴۰
۴٫۴۴
۰
۰
۳۷۱۱
۳۹۶۷
۲۳۴۰
۰
۱٫۱۱
۳٫۳۳
۱۰٫۵۳
۳۸۰۱
۴۰۵۷
۲۳۲۱
۷٫۷۸
۱۱٫۱۱
-۱۱٫۶۶
-۱۹٫۲۹
۵۴۵۹
۵۷۱۵
۲۰۳۱
-۳٫۳۲
۴٫۴۴
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۶۷۳۶
۶۹۹۲
۱۸۵۴
-۱٫۱
۳٫۳۳
۰
۷۲۹۵
۷۵۵۱
۱۷۸۴
۱۰
۰
۰
۰
۷۹۷۹
۸۲۳۵
۱۷۰۷
۵٫۵۶
-۲٫۲۱
۰
۱۰۷۹۰
۱۱۰۴۶
۱۳۶۲
۲٫۲۲
-۸٫۸۸
-۶٫۶۶
۰

 

از اینکه فرازگر را همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

4.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *